Հայտարարություններ

 

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման նպատակով աուդիտորական կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթի կազմակերպման վերաբերյալ

 

 

Հայտնում ենք, որ «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ հայտարարում է «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման համար աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով հրապարակային մրցույթի անցկացման մասին: Հաղթողի հետ կկնքվի համապատասխան պայմանագիր։ 

 

Մրցույթին կարող են մասնակցել.

Ø  նվազագույնը 3 տարի աուդիտորական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները,

Ø  միջազգային ճանաչում ունեցող և եկամտաբերության, կատարված աշխատանքի ու հաճախորդների ծավալի ցուցանիշով լավագույն 10-նյակում ընդգրկված աուդիտորական կազմակերպությունները:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Ø  Աուդիտորական գործունեության լիցենզիայի պատճեն,

Ø  ՀՀ-ում աուդիտի անցկացման փորձի մասին վկայող տեղեկատվություն,

Ø  Աուդիտի իրականացման նախագծին մասնակցող աշխատակիցների աշխատանքային փորձի մասին տեղեկատվություն և վերջիններիս որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեն:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 30/10/2017 ժամը 17:30  «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 20 հասցեին ներկայացնել մրցութային հայտերը:

Մրցութային հայտերը կբացվեն 03/11/2017 թ-ին և կամփոփվեն 09/11/2017թ-ին:

Մրցութային հայտերի դիտարկման ընթացքում մասնակիցներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկատվություններ և/կամ փաստաթղթեր:

Մրցույթի հաղթողը որոշվում է «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի կողմից։ 

Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի պատճեն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ Նախագծերի կառավարման և մեթոդաբանության բաժին:

 

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ ճանաչված մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն www.fastcredit.am կայքում: