Արտոնյալ ժամկետով ոսկու գրավով վարկեր

Վարկառու   18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք 
Գումար  1,000,000-500,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

 24 %
Տևողություն  12-24 ամիս

Ավելին

+30% ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր (ԱՄՆ դոլար)

Վարկառու  23-60 տարեկան ՀՀ քաղաքացիներ
Գումար  80-1600 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

12%
Տևողություն  12-24 ամիս
Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք Մինչև 130%

Ավելին

+30% ոսկու գրավով վարկեր (գործում է միայն «Գորիս» մասնաճյուղում)

Վարկառու  23-60 տարեկան ՀՀ քաղաքացիներ
Գումար  100,000-800,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

24%
Տևողություն  12-24 ամիս
Վարկ/Գրավ առավելագույն արժեք Մինչև 130%

Ավելին

Ոսկու գրավադրմամբ գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկառու 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ
Գումար

 Սկսած 80 ԱՄՆ դոլարից

Տարեկան տոկոսադրույք 12%
Տևողություն
         24 ամիս                  12-24 ամիս
         ազատ մարման գրաֆիկ                անուիտետային

Ավելին

Ոսկու գրավով վարկեր

Վարկառու  Ֆիզիկական անձ՝ 18-65 տարեկան 
Գումար  5,000-500,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

Ազատ մարման գրաֆիկով   Անուիտետային

                   24%    

                 24%                                               

Տևողություն 
Ազատ մարման գրաֆիկով                        Անուիտետային
24 ամիս                    12-24 ամիս                

Ավելին

Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր «Գորիս» և «Վանաձոր» մասնաճյուղերի համար

Վարկառու  Ֆիզիկական անձ՝ 18-65 տարեկան 
Գումար  5,000-500,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

 • Տարեկան 24% `5,000-499,999 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում,
 • Տարեկան 21% `500,000- 2,499,999 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում,
 • Տարեկան 18% `2,500,000- 500,000,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում,
Տևողություն  12-24 ամիս

Ավելին

Ագրո Ֆասթ գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկառու 
 • Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ
 • Իրավաբանական անձ
 • Անհատ ձեռնարկատեր
Գումար  200,000-50,000,000 ՀՀ դրամ  կամ 1,000,000-75,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք

Կապիտալ ներդրումների համար՝ 14%

Խառը ներդրումների համար` 14.5%

Ընթացիկ ներդրումների համար` 15%

Տևողություն  3-60 ամիս

Ավելին

Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկառու 
 • Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ
 • Իրավաբանական անձ
 • Անհատ ձեռնարկատեր
Գումար  200,000-2,000,000 ՀՀ դրամ  կամ 1,000,000-160,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք սկսած 12,5%-ից կամ 13%-ից
Տևողություն  6-60 ամիս

Ավելին

Ավտոմեքենայի գրավով վարկեր

Վարկառու  Ֆիզիկական անձ՝ 18-65 տարեկան 
Գումար  100,000-20,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք                     24%
Տևողություն  1-24 ամիս

Ավելին

Անշարժ գույքի գրավով սպառողական վարկեր

Վարկառու  Ֆիզիկական անձ՝ 18-65 տարեկան 
Գումար  100,000-20,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

 18 %
Տևողություն  Առավելագույնը 60 ամիս

Ավելին

Հիփոթեքային վարկեր

Վարկառու  Ֆիզիկական անձ՝ 18-65 տարեկան 
Գումար  200-800,000 ԱՄՆ դոլար
Տարեկան տոկոսադրույք            12% կամ 10%
Տևողություն  Առավելագույնը 120 ամիս

Ավելին

Հարսանեկան վարկեր

Վարկառու  Ֆիզիկական անձ՝ 18-65 տարեկան 
Գումար  500,000-3,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք  18 %
Տևողություն  Առավելագույնը 36 ամիս

Ավելին

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկառու 
 • Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ
 • Իրավաբանական անձ
 • Անհատ ձեռնարկատեր
Գումար  90,000-1,530,000 ՀՀ դրամ 
Տարեկան տոկոսադրույք 24 %
Տևողություն  6-24 ամիս

Ավելին

Առևտրային վարկեր

Վարկառու 
 • Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ
 • Իրավաբանական անձ
 • Անհատ ձեռնարկատեր
Գումար  ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար
Սկսած 50,000 Սկսած 200

Տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ   ԱՄՆ դոլար
 18 % 1-ին տարբերակ՝ 12% 
2-րդ տարբերակ՝ 10%
Տևողություն                                           Առավելագույնը 120 ամիս ԱՄՆ դոլարի դեպում
Առավելագույնը 60 ամիս ՀՀ դրամի դեպքում

Ավելին

Փոխառություններ

Փոխատու 
 • Իրավաբանական անձ, 
 • Անհատ ձեռնարկատեր, 
 • Միջազգային կազմակերպություն
Գումար  100,000-20,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլարով փոխառությունների համար՝   7.5% 
Տևողություն  12 ամիս

Ավելին

Փոխառությունների գրավով վարկեր

Վարկառու 
 • Իրավաբանական անձ
 • Անհատ ձեռնարկատեր
 • Միջազգային կազմակերպություն
Գումար  Փոխառության մինչև 90%-ի չափով
Տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ- 18 %

ԱՄՆ դոլար-12%

Տևողություն  Մինչև 60 ամիս

Ավելին

Տարադրամի փոխանակում

Ավելին

Ոչ ֆինանսական ծառայություններ

Գործող և փակված վարկերի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

3,000

Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման գործընթացում ձևավորված փաստաթղթերի պատճենի/կրկնօրինակի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը)

300

Գործողությունը դադարեցրած պայմանագրի/համաձայնագրի պատճենի/կրկնօրինակի տրամադրում (յուրաքանչյուրը)

1000

ՀՀ օրենքով հաճախորդներին ըստ վերջիններիս պահանջի Կազմակերպության գործունեության մասին տրամադրվող փաստաթղթեր (յուրաքանչյուր էջը)

 7

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների գործող և փակված վարկերի վերաբերյալ քաղվածք

3,000

 

Ավելին

Ապահովագրություն

Ֆասթ Կրեդիտում կարող եք կնքել հետևյալ ապահովագրական պայմանագրերը

 • ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)
 • Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն (ԿԱՍԿՈ) 
 • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
 • Ճանապարհորդական ապահովագրություն
 • Բեռների ապահովագրություն

 

Ավելին