Կորպորատիվ կառավարում

Վարկային կազմակերպության կորպորատիվ կառավարման մարմիններն են 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, 

Տնօրենների խորհուրդը, 

Վարչությունը, 

Գլխավոր գործադիր տնօրենը: 

 

Կորպորատիվ կառավարման կառուցվածքը

 

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի խորհուրդը կազմված է 3  անդամից (նախագահից և 2 անդամներից): 

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Վարչությունը կազմված է 4 անդամից (նախագահից և 3 անդամներից): 

Վարկային կազմակերպությունում մշտապես գործում է Վաճառքի ներկայացված գրավի գնահատման և վաճառքի կազմակերպման հանձնաժողովը: 

Վարկային կազմակերպության աուդիտորն է «Գրանթ Թորնթոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը: 

Վարկային կազմակերպության աշխատակազմը 2017 թվականի հուլիսի դրությամբ ներառում  է 400 և ավել աշխատակից: