Նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք

Նշանակալից մասնակիցներ 

Մասնակցության չափ

(բաժնետոմսերի չափ

Գործունեության տեսակ 
Վահե Բադալյան  50 %
Վիգեն Բադալյան  50 %