Պաշտոնական փաստաթղթեր

Լիցենզիա և վկայական

Վարկային կազմակերպության լիցենզիա՝ տրված 14/10/2011թ. 

Վարկային կազմակերպության գրանցման վկայական՝ գրանցված Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 14/10/2011թ. թիվ 266Ա  որոշմամբ

Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վարչակազմակերպական կառուցվածք՝ հաստատված կազմակերպության Խորհրդի 18/02/13-01 որոշմամբ (ուժի մեջ է մտնում որոշման պահից

Կանոնադրություններ

Ֆասթ Կրեդիտ Կապտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրություն՝  հաստատված  28/02/2017թ. կազմակերպության Խորհրդի թիվ -17/02/28-01 որոշմամբ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 22/03/2017թ.)

Ֆասթ Կրեդիտ Կապտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրություն՝  հաստատված  24/12/2014 թ. կազմակերպության Խորհրդի թիվ 14/12/24-01 որոշմամբ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11/01/2015թ.)    

Ֆասթ Կրեդիտ Կապտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրություն՝  հաստատված  16/09/2014 թ. կազմակերպության Խորհրդի թիվ 14/09/16-01 որոշմամբ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 22/10/2014թ.)

Ֆասթ Կրեդիտ Կապտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրություն՝  հաստատված  08/07/2014 թ. կազմակերպության Խորհրդի թիվ 14/07/08-01 որոշմամբ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08/01/2014թ. թիվ 1/832Ա որոշմամբ)  

Ֆասթ Կրեդիտ Կապտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրություն՝  հաստատված  04/07/2012 թ. կազմակերպության Խորհրդի թիվ 5/01 որոշմամբ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 31/05/2012թ. թիվ 1/723Ա որոշմամբ)

Ֆասթ Կրեդիտ Կապտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրություն՝  հաստատված  26/04/2012 թ. կազմակերպության Խորհրդի թիվ 3/01 որոշմամբ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 16/05/2012թ. թիվ 1/453Ա որոշմամբ)